Vanliga frågor

Varför syns inte min inkomst på registerutdraget?

Från och med 2024 kommer Skatteverket inte längre lämna ut separat information om inkomst av tjänst samt inkomst av näringsverksamhet. Däremot fortsätter Skatteverket att leverera beskattningsbar samt fastställd förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet.

Visa sida

Hur kan jag spärra mitt personnummer?

Om du har blivit utsatt för bedrägeri eller bedrägeriförsök har du möjlighet att kostnadsfritt spärra ditt personnummer. Någon möjlighet att lägga en spärr i förebyggande syfte finns inte. Genom att spärra ditt personnummer försvårar du för nya bedrägerier. Läs mer här hur det går till.

Visa sida

Vad är en kreditupplysning?

En kreditupplysning är en sammanställning över din ekonomiska ställning. Kreditupplysningen används ofta som beslutsunderlag i samband med att du söker kredit eller lån. Även vid andra tillfällen såsom när du söker en bostad eller handlar på nätet mot faktura används en kreditupplysning som underlag för beslutet. Det som framgår av en kreditupplysning är till exempel

 • Namn och adress
 • Allmänna uppgifter (civilstånd, folkbokföring och historisk adress)
 • Inkomstuppgifter (taxerad inkomst sedan två år tillbaka)
 • Fastighetsinnehav
 • Betalningsanmärkningar
 • Skuldsaldo hos Kronofogden
Visa sida

Vem har beställt en kreditupplysning på mig?

På den upplysningskopia du har fått framgår vem som har beställt en kreditupplysning på dig. Det är alltid kreditgivaren (tex. företaget, banken, arbetsgivaren, hyresvärden, biluthyraren) som avgör om en kredit ska beviljas eller inte. Det är alltså inte vi på Valitive som bestämmer det.

Syftet med en kreditupplysning är dels att skydda kreditgivaren mot risk, och dels att skydda individen genom att minska risken för överskuldsättning.

Visa sida

Hur kan jag begära ett registerutdrag på mig själv?

Som privatperson har du rätt att kostnadsfritt en gång per år beställa ett registerutdrag från kreditupplysningsföretag. Detta registerutdrag visar vilka uppgifter som vi har registrerat om dig i vår databas. I registerutdraget finner du dina personuppgifter, adresser, telefonnummer, inkomstuppgifter, betalningsanmärkningar, skuldsaldo, kreditstatus m.m.

Här hittar du hur du skall göra.

Visa sida

När får en kreditupplysning lämnas ut?

Den som begär en personupplysning, alltså en kreditupplysning om en privatperson, ska ha ett så kallat legitimt behov av den. Det innebär att han eller hon ska ha eller vara på väg att ingå ett kreditavtal med dig eller att han eller hon i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning beträffande dig.

En hyresvärd kan ha ett legitimt behov av en kreditupplysning om du ska hyra en bostad. Ett annat fall kan vara om en arbetsgivare tänker anställa dig i en högre position som dessutom innebär ett ekonomiskt ansvar, till exempel som bolagets ekonomichef.

Visa sida

Hur får jag reda på innehållet i en kreditupplysning?

Du behöver inte själv begära att få meddelandet, det sänder vi ut automatiskt med posten och kostar dig inte någonting.

Varje gång Valitive lämnar ut en kreditupplysning om dig får du ett skriftligt meddelande om de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen innehåller. Meddelandet innehåller också uppgifter om vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten, ändamålen med behandlingen, möjligheten till rättelse och vem som har begärt kreditupplysningen.

Källa: Datainspektionen

Visa sida

Hur fungerar Valitives scoring?

Valitives scoring visar på en persons kreditvärdighet med en skala från 0 till 100. Ju högre värde på scoringen desto mer kreditvärdig anses personen. Scoringen baseras på en mängd olika variabler som finns i Valitives kreditupplysningsdatabas. Exempel på det är inkomstuppgifter, betalningsanmärkning, skuldsaldo, boendeform etc. Det är kombinationen av de olika uppgifterna som leder till slutpoängen. Vissa uppgifter väger tyngre än andra. Finns det färska betalningsanmärkning i kombination med ett skuldsaldo hjälper det inte att ha en bra inkomst för att få en hög scoring. Blir du omfrågad när du till exempel handlar i en webshop är det däremot inte en uppgift som påverkar Valitives scoring.

Läs mer om Valitives scoring

Visa sida

Kan jag radera min data ur kreditupplysningen?

Du kan inte begära att dina uppgifter eller du som individ skall raderas ur kreditupplysningsdatabasen. Enligt kreditupplysningslagen har kreditupplysningsföretag stöd för att behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke i sin kreditupplysningsverksamhet.

Visa sida

Varför har jag fått avslag på mitt lån eller kreditansökan?

Kreditgivaren (tex. företaget, banken, arbetsgivaren, hyresvärden, bilhandlaren) baserar vanligtvis sitt beslut på ett antal kriterier såsom inkomst, eventuella anmärkningar och skulder eller krediter. Det är alltså inte vi på Valitive som kan svara på den här frågan. Om du vill ha mer information om varför du inte har beviljats kredit, föreslår vi därför att du kontaktar det företag där du ansökt om kredit.

Visa sida

När blir jag av med en betalningsanmärkning?

Det finns två olika typer av anmärkningar, allmänna mål och enskilda mål. Allmänna mål avser statliga skulder, exempelvis, CSN, parkeringsbot, TV & radiotjänst m.m.

Enskilda mål gäller privatskulder som man har till enskilda personer och företag. Du kan ha mottagit en faktura som du inte har betalat, som efter en tid skickas till Inkasso och slutligen till Kronofogdemyndigheten. Till exempel kontokortsskulder, banklån och hyresskulder.

Om du mottar ett brev från kronofogdemyndigheten kallat ”ansökan om betalningsföreläggande” betyder det inte att du har fått en betalningsanmärkning. En ansökan om betalningsföreläggande ger kunden en sista chans att betala av hela skulden, om den dock inte blir betald i tid fastställer kronofogdemyndigheten ett utslag och det är då en betalningsanmärkning registreras hos kreditupplysningsföretagen.

En betalningsbetalningsanmärkning hos en privat person är registrerad i 3 år.

Handlar det däremot om skuldsanering, är betalningsanmärkningen kvar i 5 år.

Visa sida

När får man betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning blir registrerad hos kreditupplysningsföretagen när kronofogdemyndigheten gör ett utslag för en obetald skuld. Det skickas först ut en ansökan om betalningsföreläggande till kunden som måste betalas inom en viss tid. Om skulden blir betald och registrerad hos kronofogdemyndigheten innan förfallodatumet, registreras skulden inte som en betalningsanmärkning. Om den inte blir betald får du en betalningsanmärkning som finns registrerad i din kreditupplysning i 3 år.

Konsekvenserna av en betalningsanmärkning kan bland annat leda till att du inte kan:

 • låna pengar från banker och kreditbolag
 • köpa på avbetalning eller på faktura
 • få ett hyreskontrakt på en bostad
 • få ett telefonabonnemang
 • ansöka om kreditkort
Visa sida

Vad innebär sekretessregeln hos Kronofogdemyndigheten?

Ett enstaka krav från stat eller kommun (så kallade A-mål) kan beläggas med sekretess om skulden betalas innan Kronofogden beslutat att vidta åtgärder i målet. Då tas också anmärkningen bort i kreditupplysningsregistret. Sekretess gäller under förutsättning att det sedan två år tillbaka inte finns något mål hos Kronofogden. Sekretessen bryts om ett nytt mål inkommer inom två år.

Visa sida

Hur gör jag för att få bort en felaktig betalningsanmärkning eller rätta annan information?

Om du anser att informationen i kreditupplysningen är felaktig kan du vända dig till Valitives utredningsavdelning via e-post  info@valitive.com. Bifoga underlag som styrker de uppgifter du vill ändra på.

För att bedöma om en uppgift är felaktig eller missvisande måste man utgå från vad som gällde vid den tidpunkt då anmärkningen eller informationen tillkom. Vi utgår ifrån Datainspektionens anvisningar när vi skall besluta om en uppgift är fel eller missvisande.

För att få veta mer om när en betalningsanmärkning anses som missvisande hänvisar vi till Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se

Visa sida

Hur ofta uppdateras informationen i kreditupplysningen?

Valitive uppdaterar informationen kontinuerligt, så kreditupplysningen innehåller alltid den senaste informationen vi har om dig. Du kan se här vilka källor vi har och hur ofta vi uppdaterar databasen här.

Visa sida

Vem ansvarar när kreditupplysningslagen inte följs?

Ansvaret för att kreditupplysningslagen följs ligger på kreditupplysningsföretaget.

Det är till exempel de som har ansvar för att den som företaget lämnar ut en kreditupplysning till har ett legitimt behov av upplysningen. Vissa bestämmelser i kreditupplysningslagen anses vara så viktiga att det är straffbelagt att inte följa dem. Det gäller till exempel om någon bedriver kreditupplysningsverksamhet utan att ha rätt till det eller om någon lämnar ut en personupplysning utan att det finns något legitimt behov.

Den som är ansvarig kan då dömas till böter eller fängelse.

Källa: Datainspektionen

Visa sida

Hur länge sparar Valitive data?

Kreditupplysningsinformation

Personuppgifterna får inte sparas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Uppgifter om fysiska personers betalningsförsummelser ska gallras efter tre år.

Marknadsinformation

Ett grundläggande krav i personuppgiftslagen är att personuppgifter inte ska bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi sparar därför varken beställningar, resultat eller kriterier längre än nödvändigt. Vi uppdaterar all vår data dagligen. Finns du inte med i leveranserna från våra källor så försvinner du också från vår databas.

Visa sida

Vilken typ av data samlar Valitive in?

Kreditupplysningsinformation

Vi samlar in uppgifter från källor som är betrodda såsom olika myndigheter och vissa företag. Det är tex inkomstuppgifter från Skatteverket, betalningsanmärkningar och skuldsaldo från Kronofogdemyndigheten, förvaltarskap ifrån Post- och inrikes tidningar. För hela listan, där du också kan läsa hur dessa uppgifter uppdateras, klicka här.

Marknadsinformation

Vi samlar in telefonnummer från Sveriges alla operatörer. På dessa telefonnummer klär vi sedan på namn och adress från Skatteverket. Vid behov, kläs även data på från Lantmäteriet, Transportstyrelsen och SN-PAC. All data vi processar uppdateras dygnsvis och rensas sedan från personer som valt att plocka bort sin data. Företagsdata hämtas direkt från Bolagsverket.

Visa sida

Hur skyddar Valitive sin data?

Vi använder den senaste tekniken och våra servrar hostas av Amazon, en så kallad molnlösning. Data distribueras endast via säkra krypterade kanaler och våra servrar är placerade i Stockholm, Svergie och Frankfurt, Tyskland.

Visa sida

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel bokningsnummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Visa sida

Vad är NIX-registret för något?

NIX-Registret är en tjänst som gör det möjligt för privatpersoner att på ett enkelt sätt informera försäljare och marknadsförare om att de inte önskar telefonsamtal i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte.

Deras tjänster hittar du på nixtelefon.org

Visa sida

Hur spärrar jag mig från er marknadsföringsdatabas?

Som privatperson äger du din data och kan välja att spärra den för marknadsföringsändamål.

Du hittar formuläret för att spärra din data här >

Visa sida