Bevakning

Hur uppdaterat är ert kundregister?

Ett kundregister kan snabbt bli inaktuellt. Ca 1 500 000 personer byter adress och ca 170 000 personer ändrar telefonnummer varje år. Men för att kunna bearbeta era kunder på ett effektivt sätt och skapa lönsamma affärer är ett uppdaterat kundregister en förutsättning. Bristande kunddata kan inte bara leda till en dålig upplevelse hos era kunder, men också en ekonomisk förlust för företaget. Att ha uppdaterad information är också en viktig aspekt enligt GDPR.

Vi kan hjälpa er att uppdatera ert kundregister löpande eller vid enstaka tillfällen, på ett snabbt, säkert och korrekt sätt.

Så här kan vi hjälpa er med ert kundregister

  • Löpande bevakning av förändringar av personnummer, organisationsnummer, adresser och telefonnummer
  • Kompletteringstjänster för din webbplats, till exempel kompletterande fält med information när en kund skriver in ett telefonnummer
  • Punktinsatser efter dina behov och önskemål, till exempel personnummersättning och telefonnummersättning.

 

Själva Bevakningen och de löpande uppdateringarna hämtar du via våra enkla integrationer, vilket innebär att du sparar mycket tid.