Marknadsinformation

Nå rätt målgrupp

Ditt kundregister har ett stort värde. Vi kan hjälpa dig att öka värdet genom att ge det ökat fokus! Vi kan hjälpa dig med allt från att göra en analys av din målgrupp och kunddatabas, ta fram urval, effektivisera kampanjer för direktmarknadsföring samt uppdatera ditt adressregister.

Att nå rätt målgrupp i en direktadresserad kampanj är kritiskt när det gäller direktmarknadsföring. Hur kostnadseffektiva är dina kampanjer? Når du ut till din fulla potential bland möjliga målgrupper? Vi erbjuder rådgivning och inköp av adresser med målet att göra din kampanj kostnadseffektiv och lönsam. Nås inte dina målgrupper av kampanjens budskap är insatsen förgäves och dyr. Vem vill du nå? Berätta för oss så hjälper vi dig med kampanjplanering, projektledning och inköp av medieutrymme för bilagekampanjer om så önskas. Hela aktiviteten anpassas efter dina förutsättningar och mål. Vi matchar mot ditt kundregister och gör rekommendationer för hur målgrupperna kan vässas. Efter kampanjen följer vi upp och mäter resultatet och levererar en användbar analys.

Målgruppsurval

Läs mer

Sök & Identifiering

Läs mer

Registervård & bevakning

Läs mer