Kommunikativa målgrupper

Kommunikativa målgrupper

Våra färdigoptimerade målgrupper kännetecknas av personer som befinner sig i liknande faser av livet, har liknande värderingar och drivkrafter och som därmed konsumerar på ett likartat sätt.

Grunden för våra kluster utgörs av sociodemografisk data. Det innebär att det är faktiska förhållanden som avgör vilket kluster en individ tillhör. Därefter har ett betydande antal individer svarat på en mängd frågor, som tillsammans ger en beskrivande bild av de gemensamma värderingar, drivkrafter och konsumtionsmönster som råder inom respektive målgrupp. Ert kundregister matchas så att vi får fram vilken eller vilka personlighetstyper som är dominerande bland just era kunder. Målgrupperna är färdiga på förhand och analysen handlar om vilka personligheter som är lämpligast för er att kommunicera med och hur ni bäst kommunicerar med dem.