Målgruppsanalys

För ökad kundkännedom och träffsäkrare urval

Vi kan hjälpa dig identifiera potentialen bland alla dina kunder. En profilanalys ger en statistiskt grundläggande bild över dina olika kundgrupper. Det kan handla om vad som är utmärkande för de bästa kunderna i relation till er målmarknad eller vilka kunder som i en kampanj gett högst ROI i förhållande till de som bearbetades.

Utöver en ökad förståelse för kunderna kan analysen fungera som ett selekteringsverktyg i kommande kampanjurval.

  • Fördjupade kunskaper om era kunder
  • Hitta segment och få en bättre förståelse för beteenden och preferenser
  • Bra grund för framtida marknadsföringsarbete och ökad lönsamhet