Bättre insikter och starkare bearbetningsunderlag genom kund- och målgruppsanalyser

Bra grund för rätt beslut

Kanske behöver du ta beslut om nya marknader, segment eller utvärdera vilket affärsområde eller produkter/tjänster du ska prioritera? Kanske söker du relevant underlag för att positionera om ditt erbjudande? En skräddarsydd marknadsanalys ger dig djupare information baserad på data som du drar nytta av direkt.

Genom analys och insikter kan vi bland annat hjälpa dig att hitta nya potentiella kunder, identifiera dina bästa kunder samt att ta reda på var de befinner sig på köpresan.

  • Förstå era kunder – och era potentiella kunder – genom kundprofilering och marknadsanalys
  • Från vårt analysteam får ni expertinsikter som ni kan agera på

 

Processen att generera adress- och telefonurval för direktkommunikation är enkel. Den svåra nöten att knäcka är vilka av Sveriges ca 10 miljoner invånare vi ska inkludera/exkludera utifrån t.ex. inkomst, boendeform, hushållstyp, region, kön och ålder? Svaret får man genom att göra grundläggande samt löpande analyser.

Syftet med våra analyser är framförallt att optimera era urval för direktmarknadsföring för ökad Return On Investment (ROI). Analyserna fungerar även som beslutsunderlag för andra delar i er verksamhet, så som kundutveckling, val av lämplig kommunikationskanal eller ökad intern kundkännedom. God kundkännedom är nyckeln till framgång i all typ av kundbearbetning.

Exempelvariabler i analyserna

Vi har tillgång till en mängd källor i Sverige genom olika leverantörer, såsom befolkningsdata, telefondata, fastighetsdata, etc.

Kommunikativa målgrupper

Läs mer

Målgruppsanalys


Läs mer

Scoring- och AI-analyser


Läs mer