Coronas påverkan på NIX

Under svåra och oförutsägbara tider som dessa vill många hjälpa till och dra sitt strå till stacken – vi plockar fram givmildheten hos oss själva. Detta märks inte minst bland våra kunder inom välgörenhets-sektorn som erhållit goda resultat under den pågående pandemin.

I samband med att pandemin tog fart beslutade många bolag att låta sina anställda arbeta hemifrån – något som en majoritet av människor fortfarande gör. Att arbeta hemifrån innebär givetvis att vi kommit att bli mer tillgängliga för såväl direktmarknadsföring som telemarketing. Detta oavsett åldersspann då både äldre och yngre har uppmanats att stanna hemma och följa rådande restriktioner.

Ju mer tillgängliga och mottagliga vi blir för denna typ av marknadsföring, desto större blir också oron hos telemarketing-bolagen kring hur detta påverkar antalet som spärrar sig via NIX. Vi beslutade oss för att titta närmare för att se om det finns någon korrelation eller samband att hitta.


Vi har tittat på andelen av befolkningen i olika åldrar som är spärrade via NIX-DM respektive NIX-TM. Under tiden före april 2020 håller sig siffrorna relativt konstanta. ”Efter Corona” i diagrammet avser hur läget ser ut i slutet på november 2020. Andelen av befolkningen som går att bearbeta med DR har i stort sätt varit konstant under Coronapandemin.

Efter Corona ser vi att en högre andel valt att spärra sig och därför inte går att nå med TM. Ökningen är påtaglig i alla åldersklasser.

Många DM-kampanjer har med andra ord gått bra trots omständigheterna, eller åtminstone inte påverkats nämnvärt av det rådande läget. Samtidigt upplevs telefonförsäljare i större utsträckning som ett störande moment i vardagen, och som ett resultat av detta väljer allt fler att spärra sig för framtida kampanjer och telefonsamtal.

Med detta i åtanke, har vikten av att skapa relevanta erbjudanden för målgruppen kommit att bli en än mer avgörande faktor. Dels för att inte framstå som för framfusig eller ett störande moment, men också för att vårda telemarketing-kanalen som helhet inför framtiden. Med utgångspunkt från den höga andel som i dag väljer att spärra sig och som därmed inte går att nå via TM, är det av lika stor vikt att med omsorg se över kanalmixen för nykundsbearbetning.