Färre skuldsatta men större skulder – hur påverkas kreditvärdigheten?

De senaste årens utveckling gällande svenskens skuldsättning visar att skuldsatta personer blivit ännu mer skuldtyngda. Större skuldbelopp kan ha en negativ inverkan på kreditvärdigheten eftersom det indikerar en större risk för kreditgivaren. Därför är det viktigt att som företag göra regelbundna kreditupplysningar på både nya och återkommande kunder baserat på dagsaktuell information.

Antalet skuldsatta personer hos Kronofogden har de senaste åren minskat, samtidigt som det totala skuldbeloppet har ökat kraftigt. Men utvecklingen ser lite olika ut beroende på vem du är. Tittar vi närmare på kvinnorna ser vi att kvinnor 55 år och äldre både är fler och skyldiga mer idag jämfört med för tio år sedan.

”Oavsett vad man tror sig veta om människors kreditvärdighet, är det viktigt att ha tillgång till dagsfärska upplysningar och inte fatta kreditbeslut baserat på historiska data”, säger Nicklas Dackhammar, VD på Valitive.

Bland kvinnor upp till 55 år har antal skuldsatta i stället minskat, vilket är positivt. Däremot har det totala skuldbeloppet ökat, vilket innebär att dessa personer fått fler och större skulder. Kvinnor i åldern 18–25 år har nästan fördubblat sina skulder hos Kronofogden de senaste tio åren.

Vad påverkar människors kreditvärdighet?

En persons kreditvärdighet bestäms av flera faktorer, inklusive betalningshistorik, inkomstuppgifter, personlig information såsom civilstånd och fastighetsinnehav samt skulder till Kronofogden. Om en person har höga skuldbelopp eller betalningsanmärkningar påverkar det personens kreditvärdighet negativt, eftersom det indikerar att personen inte kan betala tillbaka sina krediter i tid. Det är dock viktigt att notera att kreditvärdering är en individuell process och varje persons kreditvärdighet kan påverkas av olika faktorer.

Kontakta oss gärna

Är du nyfiken på hur det står till med skuldsättningen och kreditvärdigheten hos de svenska männen? Eller behöver du hjälp med att optimera din kredithantering och minimera dina kreditförluster? Kontakta oss på Valitive så berättar vi mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig.


Källa: Kronofogden och
Valitive AB