Rekordhöga skuldbelopp under COVID-19

Under de senaste tre åren har svenska befolkningens skulder till näringslivet i snitt ökat med 12%. Prognosen för 2020 visar att ökningen lär fortsätta på samma, om inte en ännu värre bana – förklaringen finns att hitta i den pågående pandemin som skakat om människors vardag och i synnerhet privatekonomi.

En betalningsanmärkning uppkommer i samband med att kreditupplysningsbolagen registrerar att det finns en obetald skuld. En skuld som vid de allra flesta tillfällen är kopplad till antingen staten, en särskild kommun eller en specifik aktör i näringslivet. Inom ramen för detta så beslutade vi oss för att undersöka de skulder som tillhör det senare alternativet – näringslivet. Skulderna kan variera från allt till en web shop-faktura eller en betalning av ett banklån.

Som vi alla vet så har 2020 kommit att bli ett speciellt år, ett år som kommer att gå in i historieböckerna. Backar man tillbaka banden till 2019 så går det att avläsa att antalet betalningsanmärkningar motsvarade ett belopp om 8,2 miljarder SEK. Hur ser det ut i år? Jo, faktum är att den pågående pandemin har drabbat människors vardag och ekonomiska situation, många har förlorat sitt jobb eller kommit att bli permitterade som en produkt av Corona. Prognosen visar nämligen att skuldbeloppet för 2020 väntas landa på omkring 11,3 miljarder SEK. En ökning med hela 36%, jämfört med föregående år.

Givetvis finns det även tillfällen då det inte behöver gå så långt som till en betalningsanmärkning, eller “prick”. Faktum är att 2019 betalades 59% av skulderna innan det hunnit nå Kronofogden. Dessvärre ser statistiken något dystrare ut för 2020, där andelen människor som betalar innan de fått en betalningsanmärkning sjunkit med fyra procentenheter.

Inte nog med att det är allt färre personer som lyckas undvika en betalningsanmärkning – allt fler tycks också hamna hos Kronofogden. Antalet personer som fått en “prick” har under 2020 ökat med närmare 20 000 människor.  Det mest förekommande scenariot är att skulderna håller i sig över tid, så trots att vaccin och andra åtgärder införs så lär det dröja en tid innan de drabbade personerna är tillbaka på banan igen.

 

Källa: Valitives databas samt Kronofogdemyndigheten