5 anledningar till att använda kreditmall

Dag in och dag ut ställs er organisation inför nya frågeställningar, stora som små. Några av dem kommer ha ett självklart svar, andra inte. I den här artikeln tänkte vi redovisa och prata lite kring kreditmallar och hur de kan snabba på och förenkla beslutsfattandet åt er.

Vad är en kreditmall?

Vi tar det från början. Tillsammans med Valitive kan ni sätta upp hur många kreditmallar som ni önskar. Givetvis kommer de vara baserade utifrån era kriterier och krav ni har för godkännande av en kundkredit, ni avgör vilken risk ni är villiga att ta. Genom att ha en kreditmall på plats så blir resan från ansökan till godkännande enklare – ett godkännande genomförs om kunden i fråga passerar alla de filter ni satt upp.

Kunden i fråga fyller i antingen person- eller organisationsnummer och får där efter svar på direkten om de är beviljade kredit eller inte. Automatiserat, enkelt och kortar ned ledtiderna.

Nedan presenterar vi 5 anledningar till varför det kan vara nyttigt att få på plats en kreditmall.

1. Snabbt och enkelt

Genom en kreditmall öppnar vi upp för helt andra möjligheter att snabba på ert beslutsfattande – kontrollen görs direkt. Det enda som krävs är ett organisations- eller personnummer.

2. Lika villkor för alla

Genom att ha en kreditmall på plats få försäkrar ni er också om att varje enskild individ och ansökare bedöms på precis samma sätt.

3. Utgår efter er policy

Ni väljer kriterier som ligger i linje med er verksamhet och era värderingar. Givetvis ska de även matchas med er kreditpolicy.

4. Regelsättning för hög eller låg kreditrisk

Självklart finns möjligheten att skapa flera olika typer av kreditmallar som kan anpassas beroende på kundtyp eller kreditbelopp

5. Tydlighet i beslut

Kreditmallen ger er klara och lättolkade besked huruvida kunden ska få kredit eller inte.