3 spaningar från D-Congress

Den 28 oktober gick den årliga upplagan av D-Congress av stapeln. Temat för årets event var: ”Tillsammans formar vi framtidens handel”. Vi på Valitive var på plats, en upplevelse som givit oss värdefulla insikter och kunskaper om handeln och dess ständiga förändringsresa. I den här artikeln delar vi med oss av 3 insikter som vi tar med oss.

Vikten av personliga erbjudanden

Som vi alla vet så utvecklas och växer den digitala handeln i ett rekordhögt tempo. I takt med detta så blir också kraven på dess aktörer allt högre och ambitiösare. Under eventet framkom det tydligt att det finns flera vertikaler som ständigt flyttas framåt i takt med utvecklingen – allt för att i grund och botten kunna skapa och skräddarsy erbjudanden som passar den givna individen och dess preferenser. Det kan handla om allt ifrån hur köpresan kartläggs och planeras, till hur den faktiska varan slutligen levereras. Med andra ord, det personliga erbjudandet gentemot kund har kommit att bli en hygienfaktor snarare än ett ”nice to have”.

Stort fokus på den virtuella världen

Under pandemin fick de allra flesta anpassa sig efter en ny verklighet, en verklighet som kom att handla om ett, i grund och botten, förändrat arbetssätt. I svallvågorna av denna utveckling märker vi tydliga tendenser kring hur den virtuella världen får allt större betydelse och fokus. Inte enbart ur ett way of working-perspektiv, utan även i kundresan – hur det blir allt viktigare att skapa digitala upplevelser.

Riskkapital inom E-handel

Som vi tidigare fastställt är e-handeln i ständig förändring, en av dessa förändringar finns att hitta i sättet man finansierar sin tillväxt – detta i takt med att det dykt upp allt fler riskkapital-bolag upp inom e-handeln. Något som möjliggjort stark och snabb tillväxt på kort tid. I takt med denna utveckling ser vi att en tydlig positionering, en nisch, kommit att bli allt viktigare för att sticka ut och vinna marknadsandelar.

 

Avslutningsvis så är dessa lärdomar och insikter någonting vi kommer att ta med oss i vårat fortsatta arbete, allt för att möjliggöra ständig utveckling och för att möta våra kunders förväntningar och behov. Vi vill passa på att tacka alla som besökte vår monter, alla inspirerande talare vi fick chansen att lyssna på och de nya bekantskaper vi fick möjligheten att träffa.