Vill du häva spärren på din kreditupplysning?

Du kan när som helst häva spärren på dittpersonnummer, men för att genomföra en hävning måste vi få en skriftlig begäran från dig med din underskrift, en kopia på din identitetshandling (körkort/ID-kort/pass) samt en kopia på polisanmälan via ett brev på posten.

Kontakta oss via telefon 031-730 67 00 eller mail till info@valitive.com för att beställa hävningsblanketten. Denna skickas därefter till din folkbokföringsadress.