Källor och personuppgiftsbehandling

Information om personuppgiftsbehandling

Valitive AB org.nr: 556943-4896 är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som förekommer inom verksamheten.

Denna information om personuppgiftsbehandling är avsedd till:

  • Fysiska individer registrerade i folkbokföringsregistret och som behandlas inom ramen för informations- och kreditupplysningsverksamheten.
  • Kunder och leverantörer samt kontaktpersoner hos dem.
  • Besökare av hemsida och sociala medier, deltagare vid företagsevent och möten.

 

Syftet med informationen är att uppfylla kraven enligt artikel 13 och 14 i dataskyddsförordningen.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga: Box 11108, 404 23 Göteborg

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud: dataprotection@alektumgroup.com

DPO: Fredrik Malm, Alektum Group Box 11108, 404 23 Göteborg Telefon 031-730 60 75

 

OBS! Tänk på att e-post innebär risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Epost kan likställas med ett vykort. Ange därför inte information som är känslig eller som du inte vill att obehörig person ska kunna ta del av.

 

 

 

Behandling av personuppgifter inom sök- och bevakningstjänster