Källor och personuppgiftsbehandling

Information om personuppgiftsbehandling

Valitive AB org.nr: 556943-4896 är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som förekommer inom verksamheten. Denna information om personuppgiftsbehandling är avsedd till:

  • Fysiska individer registrerade i folkbokföringsregistret och som behandlas inom ramen för informations- och kreditupplysningsverksamheten.
  • Kunder och leverantörer samt kontaktpersoner hos dem.
  • Besökare av hemsida och sociala medier, deltagare vid företagsevent och möten.

Syftet med informationen är att uppfylla kraven enligt artikel 13 och 14 i dataskyddsförordningen.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till Valitive AB: Box 11108, 404 23 Göteborg
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: dataprotection@valitive.com

OBS! Tänk på att e-post innebär risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. E-post kan likställas med ett vykort. Ange därför inte information som är känslig eller som du inte vill att obehörig person ska kunna ta del av.

Mer information