Vem ansvarar när kreditupplysningslagen inte följs?

Ansvaret för att kreditupplysningslagen följs ligger på kreditupplysningsföretaget.

Det är till exempel de som har ansvar för att den som företaget lämnar ut en kreditupplysning till har ett legitimt behov av upplysningen. Vissa bestämmelser i kreditupplysningslagen anses vara så viktiga att det är straffbelagt att inte följa dem. Det gäller till exempel om någon bedriver kreditupplysningsverksamhet utan att ha rätt till det eller om någon lämnar ut en personupplysning utan att det finns något legitimt behov.

Den som är ansvarig kan då dömas till böter eller fängelse.

Källa: Datainspektionen