Varför syns inte min inkomst på registerutdraget?

Från och med 2024 kommer Skatteverket inte längre lämna ut separat information om inkomst av tjänst samt inkomst av näringsverksamhet. Däremot fortsätter Skatteverket att leverera beskattningsbar samt fastställd förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet.