Vad innebär sekretessregeln hos Kronofogdemyndigheten?

Ett enstaka krav från stat eller kommun (så kallade A-mål) kan beläggas med sekretess om skulden betalas innan Kronofogden beslutat att vidta åtgärder i målet. Då tas också anmärkningen bort i kreditupplysningsregistret. Sekretess gäller under förutsättning att det sedan två år tillbaka inte finns något mål hos Kronofogden. Sekretessen bryts om ett nytt mål inkommer inom två år.