Hur länge sparar Valitive data?

Kreditupplysningsinformation

Personuppgifterna får inte sparas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Uppgifter om fysiska personers betalningsförsummelser ska gallras efter tre år.

Marknadsinformation

Ett grundläggande krav i personuppgiftslagen är att personuppgifter inte ska bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi sparar därför varken beställningar, resultat eller kriterier längre än nödvändigt. Vi uppdaterar all vår data dagligen. Finns du inte med i leveranserna från våra källor så försvinner du också från vår databas.