Hur gör jag för att få bort en felaktig betalningsanmärkning eller rätta annan information?

Om du anser att informationen i kreditupplysningen är felaktig kan du vända dig till Valitives utredningsavdelning via e-post  info@valitive.com. Bifoga underlag som styrker de uppgifter du vill ändra på.

För att bedöma om en uppgift är felaktig eller missvisande måste man utgå från vad som gällde vid den tidpunkt då anmärkningen eller informationen tillkom. Vi utgår ifrån Datainspektionens anvisningar när vi skall besluta om en uppgift är fel eller missvisande.

För att få veta mer om när en betalningsanmärkning anses som missvisande hänvisar vi till Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se