Hur får jag reda på innehållet i en kreditupplysning?

Du behöver inte själv begära att få meddelandet, det sänder vi ut automatiskt med posten och kostar dig inte någonting.

Varje gång Valitive lämnar ut en kreditupplysning om dig får du ett skriftligt meddelande om de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen innehåller. Meddelandet innehåller också uppgifter om vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten, ändamålen med behandlingen, möjligheten till rättelse och vem som har begärt kreditupplysningen.

Källa: Datainspektionen