Market analysis

Bra grund för rätt beslut

Kanske behöver du ta beslut om nya marknader, segment eller utvärdera vilket affärsområde eller produkter/tjänster du ska prioritera? Kanske söker du relevant underlag för att positionera om ditt erbjudande? En skräddarsydd marknadsanalys ger dig djupare information baserad på data som du drar nytta av direkt.

  • Kundprofilanalyser – vi delar upp din nuvarande kundgrupp, baserat på hur de klassificeras och på deras långsiktiga beteenden.
  • Registeranalys – ger en tydlig bild av vilka dina nuvarande kunder är genom att jämföra dem med extern information.
  • Responsanalys – visar vad som karaktäriserar personerna som responderat på en kampanj, vilket ger insikter som kommer göra din marknadsföring mer kostnadseffektiv över tid.