Kreditupplysningsverksamhet inom Valitive

Med kreditupplysning avses uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till ledning för bedömning av någon annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende. En kreditupplysning består främst av ekonomisk information, så som uppgifter om inkomster, fastighetsinnehav och betalningsförsummelser. Även andra uppgifter kan ingå, t.ex. uppgifter om civilstånd.

Kreditupplysningsbolaget tillhandahåller samhällets aktörer (företag, organisationer och myndigheter) med kreditupplysningar. En av kreditupplysningsbolagens stora kunder är kreditgivare och banker eftersom de enligt lag måste göra en kreditprövning på låntagaren innan ett lån eller en kredit får beviljas. Några beslut om kredit fattas aldrig av kreditupplysningsbolaget. Kreditupplysningsbolaget tillhandahåller enbart den information som kreditgivaren eller banken därefter baserar sitt beslut om kredit på.

Krav på tillstånd

För att bedriva kreditupplysningsverksamhet krävs att bolaget beviljas tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten. Verksamheten lyder under kreditupplysningslagen och kreditupplysningsbolaget står under Integritetsskyddsmyndighetens tillsyn. Det innebär att Integritetsskyddsmyndigheten ska kontrollera att kreditupplysningsbolag följer tillämplig lagstiftning exempelvis kreditupplysningslagen. Kreditupplysningslagen sätter ramarna för hur kreditupplysningsverksamheten ska bedrivas.

Förekommer automatiserat beslutsfattande och profilering?

Valitive Credit AB är leverantör av kreditupplysningar och informationstjänster. Inom ramen för vår behandling förekommer inget automatiserat beslutsfattande. Däremot kan det bolag eller myndighet som beställer våra tjänster komma att ta beslut om dig
baserat på de uppgifter som vi har levererat till dem.

Angående ”credit scoring”

Inom ramen för kreditupplysningsverksamheten utvecklar vi beslutsmodeller som används av våra kunder också känt under namnen ”scoring” eller ”credit scoring”. Scoring kan beskrivas som en prognos som görs genom att uppgifter om den enskilda individen
analyseras och jämförs med statistiska grupperingar bestående av individer med liknande egenskaper. Den matematiska modell som scoringen baseras på är sammansatt av kreditupplysningsbolaget och är en företagshemlighet. Scoring innebär inte att automatiserat beslutsfattande förekommer av Valitive då det är kundens beslut. Beslutet utförs med hjälp av det verktyg som tillhandahålls av Valitive.

Gallring av uppgifter enligt kreditupplysningslagen

Uppgifter som inhämtats och lämnats till kund lagras enligt kreditupplysningslagen, på Valitives samarbetspartners servrar, belägna i Sverige. Uppgifter om fysiska personers betalningsförsummelser ska enligt lagens 8 § gallras efter senast tre år, eller fem år vid
skuldsanering.

Bedrägerispärr

Om du misstänker att du blivit utsatt för bedrägeri/ID-kapning kan vi, på din begäran, spärra din kreditupplysning och därmed försvåra för bedragare att lyckas med bedrägeriförsök och ID-kapning. Bedrägerispärren innebär att du kommer spärras från att kreditupplysningar tas på dig och köp som kräver kreditupplysningar kan således inte genomföras. Spärren gäller oavsett om det är du som eller någon annan som ansöker om kredit eller lån i ditt namn.