Information om behandling av personuppgifter inom marknadsinformationstjänster

Ansvarig

Valitive AB (nedan ”Valitive”) är ansvarig för de uppgifter som publiceras inom ramen för marknadsinformationstjänster samt sök- och identifieringstjänster från vår marknadsinformationsdatabas.

Ändamål

Valitives marknadsinformationsdatabas innehåller uppgifter om företag och privatpersoner i Sverige, där uppgifterna används för tillhandahållande av bl.a. marknadsinformationstjänster, information för direktmarknadsföring, verifiering och kontroll samt uppdatering av våra kunders kundregister. Den aktuella databasen är grundlagsskyddad enligt Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), genom att ett frivilligt utgivningsbevis har utfärdats av Myndigheten för Press Radio och TV. För personuppgifter som publiceras med stöd av YGL gäller alltså andra regler än GDPR.

Avseende uppgifter som tillhandahålls för direktmarknadsföring tillämpar Valitive branschregler som branschorganisationen Swedma har tagit fram.

Uppgifter som finns i databasen

I vår marknadsinformationsdatabas samlas och behandlas information om bland annat företag samt privatpersoners namn, adress, telefonnummer, personnummer, hushållstillhörighet och bolagsengagemang.

Mottagare av uppgifter

Personuppgifterna från Valitives marknadsinformationsdatabas lämnas ut till Valitives kunder, dvs företag och andra organisationer som har behov av tjänster inom marknadsinformationstjänster, direktmarknadsföring, personsök, verifiering och kontroll samt uppdatering av sina kundregister. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till andra återförsäljare, Valitives koncernbolag eller underleverantörer som hanterar utveckling och drift av våra system.

Kontaktuppgifter

Valitive AB, Box 11108, 404 23 Göteborg
Dataskyddsombudet (e-post): dataprotection@valitive.com