Information om behandling av personuppgifter inom sök- och bevakningstjänster

Ansvarig

Valitive Credit AB (nedan ” Valitive”) är ansvarig för de personuppgifter som behandlas av Valitive och tillhandahålls inom ramen för sök- och bevakningstjänster från vår personinformationsdatabas.

Ändamål

Valitives personinformationsdatabas innehåller uppgifter om privatpersoner i Sverige, där uppgifterna används för tillhandahållande av bl.a. verifiering, kontroll och uppdatering av våra kunders kundregister. För den aktuella databasen har Valitive sökt grundlagsskydd enligt Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), genom ett frivilligt utgivningsbevis från Myndigheten för Press Radio och TV. För personuppgifter som publiceras med stöd av YGL gäller alltså andra regler än GDPR.

Uppgifter som finns i databasen

I vår personinformationsdatabas samlas och behandlas information om bland annat privatpersoners namn, adress, telefonnummer, personnummer.

Mottagare av uppgifter

Personuppgifterna från Valitives personinformationsdatabas lämnas ut till Valitives kunder, dvs företag och andra organisationer som har behov av tjänster inom identifiering, verifiering och kontroll samt uppdatering av sina kundregister. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till andra återförsäljare, Valitives koncernbolag eller underleverantörer som hanterar utveckling och drift av våra system.

Kontaktuppgifter

Valitive Credit AB, Box 11108, 404 23 Göteborg
Dataskyddsombudet (e-post): dataprotection@valitive.com